Så här behandlar vi dina personuppgifter.
AnsvarigDoktor.se bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR – dataskyddsförordningen.

När du ingår avtal med oss lämnar du uppgifter om dig själv så som namn, personnummer, adress, kopior på din legitimation och id-handlingar. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera ditt avtal med dig.

Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av Alleviate AB (AnsvarigDoktor.se) med organisationsnummer 559149-2375.
Alleviate AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, kopia (foto) på legitimation och id-handlingar.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Vi använder den informationen vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som har avtal. Vi behöver kontrollera att legitimation och id-handlingar stämmer innan tjänsten på AnsvarigDoktor.se utförs. Uppgifterna om dig används också för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
Vi utför kontroll av id-handlingar och legitimation samt att personuppgifter så som adress och telefonnummer stämmer. Det är endast AnsvarigDoktor.se:s personal som kommer hantera uppgifterna, vi delar inte informationen med tredje part.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Personuppgifterna och fotografierna kommer behandlas och sparas så länge personen är kund hos oss. Vid avslutat samarbete makuleras alla personuppgifter samt fotografier.

Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Dataintrång
AnsvarigDoktor.se har rapporteringsskyldighet vid dataintrång. Vid intrång anmäler vi ärendet till Datainspektionen.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom kontakta AnsvarigDoktor.se på kontakt@ansvarigdoktor.se

Made on
Tilda